Badania z zakresu akredytacji:
Środowisko pracy:

• Hałas w środowisku pracy - rownoważny i maksymalny poziom dżwięku A, szczytowy poziom dźwięku C; zakres (23 - 136) db; metoda pomiarowa bezpośrednia;

• Hałas - dobór ochronnikow słuchu;

• Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka;

• Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne;

• Oświetlenie elektryczne wewnątrz - natężenie oświetlenia;
zakres (19 - 5000) lx; metoda pomiarowa bezpośrednia;

• Mikroklimat umiarkowany;

• Mikroklimat gorący;

• Mikroklimat zimny;

  Pobieranie próbek w celu narażenia zawodowego na:

• Pyły przemysłowe;
        - frakcja wdychalna
        - frakcja respirabilna

• Substancje chemiczne;
        - substancje organiczne - frakcja wdychalna
        - substancje nieorganiczne - frakcja wdychalna i torakalna
        - metalne i ich związki - frakcja wdchalna i respirabilna

• Włókna respirabilne (np. azbestu);

• Stężenie tlenku węgla;


Środowisko ogólne:

• Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych;
(Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014r.(Dz.U.2014, poz 1542) z wyłączeniem pkt.E.II.1 i F)

Badania spoza zakresu akredytacji:
Środowisko pracy:

• Pomiar wydatku energetycznego (metodą wentylacji płuc);

  Pobieranie próbek w celu narażenia zawodowego na:

• Stężenia tlenku azotu i ditlenku azotu

• Stężenia ditlenku węgla;

• Stężenia ditlenku siarki;


Maszyny i urządzenia:

• Pomiar mocy akustycznej od maszyn i urządzeń;


Hałas komunalny:

• Pomiar hałasu komunalnego w mieszkaniach;© 2017 ALL RIGHTS RESERVED | LBŚP